miercuri, 25 octombrie 2017

Rolul sportului în dezvoltarea emoțională a copiilor

Prof. Adriana TODERIC
Liceul cu Program Sportiv Bistrița

Sportul este o rețetă morală care se aplică fizic.”
Jean Giraudoux.

Sportul reprezintă una dintre cele mai dinamice activități cu influențe benefice asupra dezvoltării fizice și psihice a practicanților. Efectele activităților motrice la nivelul sferei fizice sunt deja bine cunoscute, astăzi observându-se tendința literaturii de specialitate de a promova tot mai mult importanța acestora pentru latura psihica, mai ales in realizarea unui bun echilibru emoțional. Domeniul sportului se bucura de o sfera largă de activități, pentru toate categoriile de practicanți, indiferent de vârsta sau posibilități de mișcare. Influențele pozitive sunt resimțite atât la nivelul sportivilor de performanță, amatori, copii, tineri sau vârstnici.
Practicarea într-un mod continuu, progresiv si organizat a oricărei forme de mișcare dezvoltă armonios copiii, într-un echilibru fizic si psihic.
Emoțional, copiii sănătoși prezintă:
- o atitudine pozitivă, de încredere în sine, de mulțumire.
- rezistență la stres și capacitate crescută de a face față adversității.
- adaptare cu ușurință la situații noi, posibilitatea integrări sociale, flexibilitate în învățarea lucrurilor noi.
- implicare în activitățile cotidiene, capacitatea de a se distra și a râde.
- echilibru între joacă, odihnă și activități școlare.
Aceste caracteristici ajută copiii în rezolvarea situațiilor critice. O dezvoltare emoțională echilibrată devine astfel un avantaj, iar practicarea oricărui tip de activități fizice ajută în acest sens.
Sportul oferă posibilitatea dezvoltării unor abilități individuale și de echipă (de grup) ce se observă mult mai rapid la copiii practicanți fața de cei neimplicați în astfel de activități. Inițiativa personală, capacitatea de decizie, de rezolvare a situațiilor problematice, anticiparea eventualelor pericole, sunt doar câteva astfel de exemple. Odată dobândite la vârsta copilăriei, toate acestea se păstrează în segmentul achizițiilor personale, fiind folosite ulterior ca adult, îmbunătățind calitatea vieții.
Sănătatea fizică este strâns legată de sănătatea emoțională. Copilul se va dezvolta armonios, descoperind prin sport o alternativă plăcută și eficientă de petrecere a timpului liber, va reuși să-și gestioneze resursele de timp și efort, să-și împartă rațional rezervele energetice ale organismului între activitățile sportive, școlare, etc.
Domeniul sportului este extrem de vast, cuprinzând diverse ramuri și probe sportive ceea ce permite manifestarea unui ansamblu larg de calități. Specialiștii încurajează practicarea activităților fizice într-o formă cât mai variată, pentru depistarea calităților latente ale copilului. Specializarea timpurie, practica unilaterală la vârstele copilăriei, nu este recomandată.
Este demonstrat ca fiecare ramura sportiva, prin practica ei, are influențe asupra tânărului practicant, in funcție de specificul acesteia. Spre exemplu, în sporturi precum tenis, volei, handbal, se dezvoltă capacitatea de inițiativă, capacitatea de decizie în condiții de stres, predictibilitatea. În sporturi de luptă se exersează dezvoltarea încrederii în forțele proprii. În gimnastică, echilibrul emoțional sau stăpânirea de sine, sunt elemente cerute și exersate prin însăși caracteristicile acestui sport. Schiul cere învingerea sentimentului de frică și manifestarea curajului. Exemplele ar putea continua ținând cont de diversitatea activităților fizice, însă oricare ar fi sportul ales, copilul va putea să-și cunoască propriile posibilități, va fi perseverent și mai ambițios.
Practica sportivă oferă o serie de experiențe cărora copilul trebuie sa le facă față. Concurența, rivalitatea, prieteniile, conflictele, vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării psihice a practicantului. Participările la competiții de orice nivel de performanță, îl vor ajuta să devină mai echilibrat emoțional. Sportul înseamnă victorii și înfrângeri. Copilul își va
antrena capacitatea de înțelegere și acceptare a eșecului. 
Controlul emoțional este extrem de important la orice vârstă, însă practica sportivă timpurie, va determina la copii înțelegerea tipurilor de emoții și stăpânirea lor, cu orientare înspre emoțiile constructive, mobilizatoare.
La fel de importantă este latura socială a sportului, practicantul făcând parte dintr-o comunitate. Astfel copilul va deveni parte a grupului învățând să respecte regulile nescrise ale acestuia. Va face față mult mai ușor stresului, relațiilor sociale, rigorilor școlii. Se cunoaște faptul că nivelul de socializare la copiii practicanți este mult mai mare decât la copiii nepracticanți.
Abilitățile formate în copilărie rămân ca bagaj pe parcursul întregii vieți. Astfel copilul sportiv se va dezvolta în adultul motivat, liber, cu inițiativă, sociabil, echilibrat emoțional.
Încurajăm practicarea sportului încă de la vârste fragede. Copiii iubesc mișcarea în orice formă ar fi aceasta, de la jocurile copilăriei la practica organizat sportivă.
În loc de concluzie…
Lucian Blaga, Trei fețe, Poemele luminii,1919


Bibliografie: revista Psyhologie, 11 iulie 2016.

Ziua Mondiala a Alimentației la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

prof. Gabriela SÂNGEORZAN – consilier educativ
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Ziua Mondială a Alimentației a fost marcată, în data de 16.10.2017, la Liceul Tehnologic Agricol prin activități specifice. Activitatea s-a desfășurat în sala Multimedia. Trebuie menționat că la intrarea în sală invitații și elevii au fost întâmpinați de două coșuri cu mere din producția proprie, culese din livada didactică, amplasată în curtea liceului.
La activitate au participat, în calitate de invitați, dl. Ioan-Nuțu Tabără, directorul executiv al Camerei Agricole Bistrița împreună cu specialiști din cadrul aceleași instituții.
Obiectivul urmărit a fost stimularea și promovarea unei alimentații sănătoase pentru o viață sănătoasă. Beneficiarii direcți au fost elevii școlii noastre din clasele 9-12, profil agricultură și protecția mediului. Inițiatorul și coordonatorul activității a fost dl. prof. Magdea Mircea-Florin, fiind ajutat de profesorii de specialitate de la cele două profile liceale implicate în activitate: prof. Obreja Diana-Valentina și prof. Mintiuan Elena.
Acțiunea a debutat prin prezentarea temei și a obiectivului de către dl. director al liceului nostru, prof. Magdea Mircea - Florin, profesor de biologie. Pe parcurs elevii au urmărit o prezentare PPT din care au dedus ce alimente trebuie să consume zilnic și ce alimente trebuie consumate cu moderație, efectele unei alimentații nesănătoase, reguli de igienă și comportare în timpul servirii mesei. În continuare elevii au ascultat invitații care i-au apreciat că urmează cursurile unei școli agricole și i-au implicat într-un dialog despre agricultură în general, despre sănătatea solului, plantelor, animalelor și a agricultorilor în special. Dl. Ioan-Nuțu Tabără a subliniat faptul că dezvoltarea rurală ar putea crea și oportunitatea găsirii locurilor de muncă pentru tineri în ferme de animale și păsări, în producția de alimente, dar și în întreprinderi de horticultură.
În încheierea activității, elevii și-au fixat cunoștințele despre importanța consumării alimentelor sănătoase, răspunzând la întrebări despre materialul prezentat dar și la întrebările adresate de către invitați, iar ca și recompensă pentru participare au fost serviți cu fructe proaspete din producția proprie.
Activitatea s-a desfășurat în condiții optime, elevii și invitații fiind încântați. Mulțumiri și aprecieri merită toți cei implicați în activitate, elevi, profesori, invitați, și mai ales, dl. informatician Fodor Raul-Ștefan, care este și fotograful nostru.
Pentru exemplificare atașăm câteva fotografii sugestive.
Voi atașa și comunicatul de presă făcut de către Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud așa cum este publicat pe site-ul instituției.

Comunicat de presă:
La data de 16 octombrie 2017 Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) alături de cele 192 de state membre (inclusiv România) vor celebra două evenimente importante dedicate Zilei Mondiale a Alimentației (ZMA) și cea de-a 72-a aniversare de la înființarea FAO – 16 octombrie 1945.
Cu acest prilej, Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Liceul Tehnologic Agricol Beclean, vor organiza luni 16 octombrie 2017, ora 11:00 la sediul școlii, dezbateri în cadrul unei conferințe la care vor participa elevi, cadrele didactice și specialiști din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud.

vineri, 6 octombrie 2017

Apologie pentru ecologie

Prof. Dorina BUIA – coord. cerc de chimie exp.-ecologie
Clubul Copiilor Năsăud

Deși interacțiunea între organism și mediul în care trăiește ar trebui să existe în „zestrea genetică” a fiecărui individ, ,lucrurile nu stau deloc așa.
Din conceptul „evoluția omului în strânsă legătură cu natura”, parcă nu a mai rămas mai nimic.
Societatea umană s-a „decuplat” de sistemele naturale care îi asigură existența. Legătura omului cu natura a suferit schimbări dramatice în ultimele decenii, modificări care tind să se accelereze pe viitor. Astăzi vorbim de necesitatea protejării naturii și de necesitatea urgentă a formării unui comportament conștient față de valorile ecologice. Simptomele se pot vedea peste tot: de la erodarea masivă a cunoștințelor de bază a oamenilor despre natură până la schimbarea atitudinii față de natură (indiferența și nepăsarea sunt doar două dintre atitudinile în răspândire).
Trebuie necondiționat să facem ceva!
Trebuie să generăm atitudini pozitive față de natură, să reconectăm sistemul uman la un sistem de valori care să cuprindă natura cu dinamica și complexitatea ei.
Și începutul nu este nicăieri altundeva decât în copii, iar datoria noastră, a adulților, este să-i învățăm să se transforme în ființe rațional-afective, dominate de principii, legi și norme sănătoase și veridice.
Copilul încă din cea mai fragedă vârstă întreabă și manifestă o mare curiozitate. La aceste întrebări membrii familiei dau răspunsuri după nivelul de instruire și experiență, dar forma organizată de cunoaștere a mediului este școala.
„Natura și educația sunt asemănătoare căci educația transformă omul și prin această transformare creează natura” (DEMOCRIT)
În acest context dascălilor le revine sarcina și obligația de ai învăța pe copii să înțeleagă și să iubească natura, să-i pătrundă tainele și să o protejeze, să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a fiecăruia dintre ei.
Cunoștințele despre ecologie în școală trebuie prezentate într-un mod atractiv, accesibil și experimental, in demersul didactic al activităților. Impactul deosebit este atunci când temele cu caracter ecologic se desfășoară în mediul natural, în afara clasei. Copiii trebuie să perceapă „spațiul viului”, să participe la luarea unor decizii și atitudini. De exemplu: adevărul ciclului natural al unei plante „plantele răsar, trăiesc și mor lăsând semințe pentru următoarea generație de plante”. Această informație ar putea să o treacă prin filtrul propriei opinii: dacă solul, aerul și apa sunt poluate acest ciclu va fi distrus, iar planta nu va reuși să ajungă la maturitate și semințele nu vor mai rodi.
Lucrurile simple fac minuni! Fără fraze complicate, fără concepte prea elaborate, aceste semințe, copiii, vor rodi la rândul lor. Nu putem veni în fața lor cu un arsenal de definiții și statistici. Nu așa îi vom câștiga de partea noastră. Ei vor să „palpeze” ceea ce le spunem, să se convingă singuri de consecințe, să fie responsabili și să participe la luarea de decizii.
Educația ecologică a fost introdusă în Curriculumul național ca materie opțională abia în 2007, cu o întârziere de aproximativ un deceniu față de primele proiecte educaționale dezvoltate în sectorul nonguvernamental. Denumirea este de „educație ecologică și de protecția mediului” și se aplică în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.
Logica introducerii educației ecologice în școli a fost una cu bătaie lungă. Astfel copiii dobândesc la școală noțiuni pe care acasă le împărtășesc membrilor familiei și toți împreună iau o atitudine de a menține mediu înconjurător lor cât mai curat și nepoluat.
Din păcate cu toată diversitatea impresionantă de materiale didactice de abordare a ecologiei în școli, nu s-a ajuns la un rezultat mulțumitor. Mai există râuri tapetate cu peturi și nu numai, locuri destinate agrementului dar împânzite de gunoaie etc.
Concluzie: Procesul de conștientizare ecologică este prea lent. Există o „verigă slabă” în lanțul ecologic: unitatea factorilor de decizie.
Într-adevăr s-au făcut progrese dar se pierde timp prețios care este ireversibil. Există proiecte, programe și acțiuni naționale adresate tuturor cetățenilor, dar caracterul de voluntariat, din păcate înțeles greșit, nu sensibilizează pe toți oameni și nu se realizează o societate curată pe termen lung.
Calendarele activităților educative extrașcolare la toate nivelele: locale, județene, regionale sau naționale, au secțiuni întregi de proiecte și concursuri ecologice și de protecție a mediului înconjurător și în fiecare an se finalizează cu premii și diplome, ceea ce demonstrează preocuparea permanentă în acest domeniu, dar o dată cu încheierea concursului sau proiectului se încheie și etapa de educație ecologică. Există aceste „rupturi” care fragmentează procesul permanent și global de rezolvare a problemelor ecologice și de aceea ai și impresia că de fiecare dată o iei de la început. Este ca și cum am clădi o casă frumoasă și arătoasă dar toți pereții sunt paraleli și nu putem da forma finală de cămin primitor și curat.
De ce?
Se pare că lipsește o motivație materială reală și națională. Să nu uităm că trăim într-o lume a consumului, a nevoilor materiale imediate începând de la cei mici.
Exista o vreme când fiecare copil din România aduna și spăla sticle și borcane de diferite dimensiuni și le valorifica la orice magazin alimentar.
Astăzi cu varietatea de materiale refolosibile nu există un program național bine stabilit, funcțional și permanent, adresat în primul rând copiilor care să-i motiveze să-și pună în aplicație noțiunile de ocrotire a mediului înconjurător dar totodată să-și realizeze și un venit propriu printr-o muncă cu un scop precis și lăudabil.
În concluzie suntem pe drumul cel bun, dar am ales o cale întortocheată. Obținem rezultate deosebite, dar copiii sunt cei care ne taxează cel mai repede și pe care noi adulții îi dezamăgim când de fapt ar trebui să fim exemple și modele.
Modul de prezentare a cunoștințelor de ecologie în școli ar trebui cunoscut de toată lumea, să existe activități practice la care să participe și părinții sau alți membri din familia copiilor, astfel încât impactul să fie larg și de durată.
Un mod concret de predare a ecologiei nu am realizat, dar materialele studiate ca bibliografie în vederea realizării acestui material sunt în măsură să satisfacă orice tip de abordare pe care ar dori cineva să-l desfășoare.

Bibliografie:

luni, 2 octombrie 2017

Ziua Europeană a Limbilor Străine la Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

prof. Georgeta BALINT,
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu”, Teaca

Având convingerea că plurilingvismul este un instrument esențial în înțelegerea interculturală, la inițiativa Consiliului Europei, ziua de 26 Septembrie a fost dedicată, încă din anul 2001, sărbătoririi Limbilor Străine. Din acest motiv, marți, 26.09.2017, elevii Liceului Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” au sărbătorit, la unison cu elevii multor școli din Uniunea Europeană, Ziua Europeană a Limbilor Străine. Aceștia au fost așteptați la bibliotecă de doamna profesoara de engleză, Balint Georgeta și doamna bibliotecar Anna Mihalci cu o prezentare PowerPoint prin intermediul căreia elevii au aflat despre semnificația zilei și scopul acestei sărbători: celebrarea diversității lingvistice și a bogatei moșteniri culturale a continentului nostru și încurajarea învățării limbilor străine la toate vârstele, atât în cadrul școlilor, cât și în afara lor. Discuțiile au fost îndreptate în special către rațiunile practice care ar trebui să îi determine și să îi încurajeze pe elevi să învețe limbi străine. Astfel, elevii au ajuns la concluzia că beneficiile pluringvismului sunt multiple: pe lângă dezvoltarea cognitivă demonstrată științific, îmbunătățirea memoriei și a atenției și sporirea încrederii în sine, este un lucru bine știut că stăpânirea mai multor limbi străine lărgește aria orportunităților de angajare, facilitează turismul și interrelaționarea cu persoane din străinătate.Pentru a destinde atmosfera și a spori interesul față de Limba Engleză, elevilor le-au fost prezentate mai multe curiozități ale limbii, aspecte amuzante, mai puțin cunoscute și cu care este mai puțin probabil să se întâlnească în cadrul formal al unei lecții obișnuite. De asemenea, elevii au avut ocazia să își exprime opiniile în legătură cu proverbe sau citate celebre despre limbă precum: „Vorbește-i omului într-o limbă pe care o cunoaște și el va înțelege. Vorbește-i omului in limba natală și îi vei ajunge la inimă” – Nelson Mandela sau „O noua limbă îți aduce o nouă viață” – proverb Persan.Entuziasmați și debordând de curiozitate pentru cultura și limba altor țări, elevii au realizat stegulețe ale țărilor din Europa și le-au afișat pe un panou, alăturând fiecărui steguleț un mesaj: cum zice fiecare popor în limba lui că vorbește limba națională: „Noi vorbim limba română”, „We speak English”, etc. În plus, elevii au mai realizat și alte postere prin care și-au exprimat in mod liber dragostea față de limbile străine.


Nu in ultimul rând, elevii au muncit chiar la realizarea unui videoclip, al cărui scop a fost acela de a rezuma toate informațiile acumulate in urma activităților dedicate Zilei Limbilor Moderne. Cei mai mici au salutat in diferite limbi, iar cei mai mari au vorbit liber în limba engleză despre semnificația zilei și au reprodus chiar și câteva dintre curiozitățile descoperite. Motto-ul zilei, ales împreună cu copiii a fost „We all smile in the same language!”, pentru că, uneori, un zâmbet face cât o mie de cuvinte, indiferent în ce limba ar fi ele.