vineri, 6 octombrie 2017

Apologie pentru ecologie

Prof. Dorina BUIA – coord. cerc de chimie exp.-ecologie
Clubul Copiilor Năsăud

Deși interacțiunea între organism și mediul în care trăiește ar trebui să existe în „zestrea genetică” a fiecărui individ, ,lucrurile nu stau deloc așa.
Din conceptul „evoluția omului în strânsă legătură cu natura”, parcă nu a mai rămas mai nimic.
Societatea umană s-a „decuplat” de sistemele naturale care îi asigură existența. Legătura omului cu natura a suferit schimbări dramatice în ultimele decenii, modificări care tind să se accelereze pe viitor. Astăzi vorbim de necesitatea protejării naturii și de necesitatea urgentă a formării unui comportament conștient față de valorile ecologice. Simptomele se pot vedea peste tot: de la erodarea masivă a cunoștințelor de bază a oamenilor despre natură până la schimbarea atitudinii față de natură (indiferența și nepăsarea sunt doar două dintre atitudinile în răspândire).
Trebuie necondiționat să facem ceva!
Trebuie să generăm atitudini pozitive față de natură, să reconectăm sistemul uman la un sistem de valori care să cuprindă natura cu dinamica și complexitatea ei.
Și începutul nu este nicăieri altundeva decât în copii, iar datoria noastră, a adulților, este să-i învățăm să se transforme în ființe rațional-afective, dominate de principii, legi și norme sănătoase și veridice.
Copilul încă din cea mai fragedă vârstă întreabă și manifestă o mare curiozitate. La aceste întrebări membrii familiei dau răspunsuri după nivelul de instruire și experiență, dar forma organizată de cunoaștere a mediului este școala.
„Natura și educația sunt asemănătoare căci educația transformă omul și prin această transformare creează natura” (DEMOCRIT)
În acest context dascălilor le revine sarcina și obligația de ai învăța pe copii să înțeleagă și să iubească natura, să-i pătrundă tainele și să o protejeze, să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței ecologice a fiecăruia dintre ei.
Cunoștințele despre ecologie în școală trebuie prezentate într-un mod atractiv, accesibil și experimental, in demersul didactic al activităților. Impactul deosebit este atunci când temele cu caracter ecologic se desfășoară în mediul natural, în afara clasei. Copiii trebuie să perceapă „spațiul viului”, să participe la luarea unor decizii și atitudini. De exemplu: adevărul ciclului natural al unei plante „plantele răsar, trăiesc și mor lăsând semințe pentru următoarea generație de plante”. Această informație ar putea să o treacă prin filtrul propriei opinii: dacă solul, aerul și apa sunt poluate acest ciclu va fi distrus, iar planta nu va reuși să ajungă la maturitate și semințele nu vor mai rodi.
Lucrurile simple fac minuni! Fără fraze complicate, fără concepte prea elaborate, aceste semințe, copiii, vor rodi la rândul lor. Nu putem veni în fața lor cu un arsenal de definiții și statistici. Nu așa îi vom câștiga de partea noastră. Ei vor să „palpeze” ceea ce le spunem, să se convingă singuri de consecințe, să fie responsabili și să participe la luarea de decizii.
Educația ecologică a fost introdusă în Curriculumul național ca materie opțională abia în 2007, cu o întârziere de aproximativ un deceniu față de primele proiecte educaționale dezvoltate în sectorul nonguvernamental. Denumirea este de „educație ecologică și de protecția mediului” și se aplică în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.
Logica introducerii educației ecologice în școli a fost una cu bătaie lungă. Astfel copiii dobândesc la școală noțiuni pe care acasă le împărtășesc membrilor familiei și toți împreună iau o atitudine de a menține mediu înconjurător lor cât mai curat și nepoluat.
Din păcate cu toată diversitatea impresionantă de materiale didactice de abordare a ecologiei în școli, nu s-a ajuns la un rezultat mulțumitor. Mai există râuri tapetate cu peturi și nu numai, locuri destinate agrementului dar împânzite de gunoaie etc.
Concluzie: Procesul de conștientizare ecologică este prea lent. Există o „verigă slabă” în lanțul ecologic: unitatea factorilor de decizie.
Într-adevăr s-au făcut progrese dar se pierde timp prețios care este ireversibil. Există proiecte, programe și acțiuni naționale adresate tuturor cetățenilor, dar caracterul de voluntariat, din păcate înțeles greșit, nu sensibilizează pe toți oameni și nu se realizează o societate curată pe termen lung.
Calendarele activităților educative extrașcolare la toate nivelele: locale, județene, regionale sau naționale, au secțiuni întregi de proiecte și concursuri ecologice și de protecție a mediului înconjurător și în fiecare an se finalizează cu premii și diplome, ceea ce demonstrează preocuparea permanentă în acest domeniu, dar o dată cu încheierea concursului sau proiectului se încheie și etapa de educație ecologică. Există aceste „rupturi” care fragmentează procesul permanent și global de rezolvare a problemelor ecologice și de aceea ai și impresia că de fiecare dată o iei de la început. Este ca și cum am clădi o casă frumoasă și arătoasă dar toți pereții sunt paraleli și nu putem da forma finală de cămin primitor și curat.
De ce?
Se pare că lipsește o motivație materială reală și națională. Să nu uităm că trăim într-o lume a consumului, a nevoilor materiale imediate începând de la cei mici.
Exista o vreme când fiecare copil din România aduna și spăla sticle și borcane de diferite dimensiuni și le valorifica la orice magazin alimentar.
Astăzi cu varietatea de materiale refolosibile nu există un program național bine stabilit, funcțional și permanent, adresat în primul rând copiilor care să-i motiveze să-și pună în aplicație noțiunile de ocrotire a mediului înconjurător dar totodată să-și realizeze și un venit propriu printr-o muncă cu un scop precis și lăudabil.
În concluzie suntem pe drumul cel bun, dar am ales o cale întortocheată. Obținem rezultate deosebite, dar copiii sunt cei care ne taxează cel mai repede și pe care noi adulții îi dezamăgim când de fapt ar trebui să fim exemple și modele.
Modul de prezentare a cunoștințelor de ecologie în școli ar trebui cunoscut de toată lumea, să existe activități practice la care să participe și părinții sau alți membri din familia copiilor, astfel încât impactul să fie larg și de durată.
Un mod concret de predare a ecologiei nu am realizat, dar materialele studiate ca bibliografie în vederea realizării acestui material sunt în măsură să satisfacă orice tip de abordare pe care ar dori cineva să-l desfășoare.

Bibliografie:

luni, 2 octombrie 2017

Ziua Europeană a Limbilor Străine la Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

prof. Georgeta BALINT,
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu”, Teaca

Având convingerea că plurilingvismul este un instrument esențial în înțelegerea interculturală, la inițiativa Consiliului Europei, ziua de 26 Septembrie a fost dedicată, încă din anul 2001, sărbătoririi Limbilor Străine. Din acest motiv, marți, 26.09.2017, elevii Liceului Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” au sărbătorit, la unison cu elevii multor școli din Uniunea Europeană, Ziua Europeană a Limbilor Străine. Aceștia au fost așteptați la bibliotecă de doamna profesoara de engleză, Balint Georgeta și doamna bibliotecar Anna Mihalci cu o prezentare PowerPoint prin intermediul căreia elevii au aflat despre semnificația zilei și scopul acestei sărbători: celebrarea diversității lingvistice și a bogatei moșteniri culturale a continentului nostru și încurajarea învățării limbilor străine la toate vârstele, atât în cadrul școlilor, cât și în afara lor. Discuțiile au fost îndreptate în special către rațiunile practice care ar trebui să îi determine și să îi încurajeze pe elevi să învețe limbi străine. Astfel, elevii au ajuns la concluzia că beneficiile pluringvismului sunt multiple: pe lângă dezvoltarea cognitivă demonstrată științific, îmbunătățirea memoriei și a atenției și sporirea încrederii în sine, este un lucru bine știut că stăpânirea mai multor limbi străine lărgește aria orportunităților de angajare, facilitează turismul și interrelaționarea cu persoane din străinătate.Pentru a destinde atmosfera și a spori interesul față de Limba Engleză, elevilor le-au fost prezentate mai multe curiozități ale limbii, aspecte amuzante, mai puțin cunoscute și cu care este mai puțin probabil să se întâlnească în cadrul formal al unei lecții obișnuite. De asemenea, elevii au avut ocazia să își exprime opiniile în legătură cu proverbe sau citate celebre despre limbă precum: „Vorbește-i omului într-o limbă pe care o cunoaște și el va înțelege. Vorbește-i omului in limba natală și îi vei ajunge la inimă” – Nelson Mandela sau „O noua limbă îți aduce o nouă viață” – proverb Persan.Entuziasmați și debordând de curiozitate pentru cultura și limba altor țări, elevii au realizat stegulețe ale țărilor din Europa și le-au afișat pe un panou, alăturând fiecărui steguleț un mesaj: cum zice fiecare popor în limba lui că vorbește limba națională: „Noi vorbim limba română”, „We speak English”, etc. În plus, elevii au mai realizat și alte postere prin care și-au exprimat in mod liber dragostea față de limbile străine.


Nu in ultimul rând, elevii au muncit chiar la realizarea unui videoclip, al cărui scop a fost acela de a rezuma toate informațiile acumulate in urma activităților dedicate Zilei Limbilor Moderne. Cei mai mici au salutat in diferite limbi, iar cei mai mari au vorbit liber în limba engleză despre semnificația zilei și au reprodus chiar și câteva dintre curiozitățile descoperite. Motto-ul zilei, ales împreună cu copiii a fost „We all smile in the same language!”, pentru că, uneori, un zâmbet face cât o mie de cuvinte, indiferent în ce limba ar fi ele.

luni, 25 septembrie 2017

„Săptămâna meseriilor” la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

prof. Mircea-Florin MAGDEA
director Liceul Tehnologic Agricol Beclean

În perioada 3-7 aprilie 2017 s-a desfășurat prima ediție a evenimentului concurs intitulat „Săptămâna meseriilor”, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud.

Scopul acestui concurs a fost încurajarea tinerilor de a alege o meserie de viitor bazată pe învățământul profesional și tehnic.
Obiectivele au fost găsirea de noi modalități de a sprijini pătrunderea tinerilor pe piața muncii de către cele două instituții organizatoare. Beneficiarii acestui concurs au fost elevii de la liceele tehnologice, programul vizând, astfel, pregătirea lor profesională pentru o meserie de viitor.

„Săptămâna meseriilor” a început luni, 3 aprilie 2017, la Liceul Tehnologic Agricol Beclean unde a avut loc concursul de horticultură intitulat „Grădinarul creativ”. Concursul a avut loc pe lotul didactic de la liceul gazdă, lot care se află în curtea unității de învățământ. Temele și probele concursului au fost:
- Lucrări de formare și întreținere a coroanei la pomii fructiferi;
- Altoirea la pomii fructiferi în ochi crescând.
Echipele participante au fost formate din trei elevi și un cadru didactic însoțitor. Fiecare echipă a avut și un elev de rezervă. Elevul de rezervă de la echipa „Tânărul pomicultor” a fost elevul Avram Sergiu Mirel, din clasa a IX-a A. La secțiunea „Grădinarul creativ” organizat la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au participat trei echipaje din trei unități școlare tehnologice: Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, Liceul Tehnologic Lechința și liceul gazdă-Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
„Săptămâna meseriilor” (3-7 aprilie) s-a încheiat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud cu festivitatea de premiere a câștigătorilor concursurilor desfășurate sub genericul „O meserie pentru viitor”. La concursul „Grădinarul creativ” locul I a fost obținut de echipa „Tânărul pomicultor” de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, format din elevii Costin Camelia (XI B), Rațiu Ionuț-Marcel (XI B) și Tertiș Valeriu Gavrilă (IX A), în coordonarea profesorilor Marius Lăpușan și Horea Precup. Locul II a fost câștigat de Echipa „HortART” de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, iar locul III de Echipa „Flori Lechințene” de la Liceul Tehnologic Lechința. Premiile oferite de către sponsori au fost: cuțite de altoit, fierăstrău de tăiat crengi, foarfeci de grădină, iar Centru Europe Direct Bistrița a premiat elevii cu ghiozdane și materiale informative privind poveștile de succes ale Europei și viitorul Uniunii Europene.

Mulțumiri merită toate cadrele didactice, personalul didactic, nedidactic și auxiliar, precum și elevii unității noastre școlare care s-au implicat în organizarea și sprijinirea acestui demers educativ. Sunt tare mândru de toți!

joi, 21 septembrie 2017

Copiii din satul Florești au început școala bine pregătiți

Prof. Ionela-Silvia NUȘFELEAN
Palatul Copiilor Bistrița

Forfota începutului de an încearcă să ne pună în gardă cu noi proiecte didactice, cu varii perspective de învățare, pe când primele săptămâni, ale reîntâlnirii, țin, firesc, și de clasicizata întrebare: Cum mi-am petrecut vacanța? Zilele acestea mi-am reînceput activitatea voluntară la clasa Sfântului Stelian de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița. Și, bineînțeles, am demarat cu „secretele verii”, exprimate cât mai încifrat, prin mimă. Am tradus pe unde a fost aproape fiecare elev, ce l-a marcat. Ce ne-am face fără această sălășluire împreună, fără împărtășire?

Câteva zile bune din vacanță mi le-am petrecut la mama Silvie, bunica de la Florești, comuna Nimigea de Jos, participând împreună cu dânsa la câteva Liturghii, oficiate de părintele paroh Ioan Creța, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime. La finalul unei slujbe, părintele a dat detalii despre programul Școlii de vară, pentru săptămâna care sta să înceapă. Bucuroasă de această inițiativă extradidactică, am solicitat detalii legate de program doamnei preotese Ionela Creța, cadru didactic la Școala Gimnazială Nimigea de Jos, implicată în proiect, și am cerut permisiunea să diseminez secvențe din cele derulate.
Astfel, în perioada 1-31 august 2017, în Parohia „Sfânta Treime” – Florești, Protopopiatul Ortodox Năsăud, s-a desfășurat programul educativ-catehetic „Școala de vară”, organizat de Parohia Ortodoxă Florești, cu sprijinul Școlii Gimnaziale Nimigea de Jos.
Beneficiarii au fost elevii claselor primare din localitate, programul vizând pregătirea lor pentru începutul noului an școlar și oferirea de alternative eficiente și atractive de petrecere a timpului liber.
Astfel, timp de trei zile pe săptămână, câte două ore pe zi, la școala din sat, sub îndrumarea doamnei învățătoare Ionela-Maria Creța, copiii au fost implicați în diverse activități creative, și-au împrospătat/ consolidat cunoștințele acumulate la școală, și s-au relaxat în cadrul atelierelor, jocurilor didactice și sportive. Programul a fost întregit prin ore catehetice și momente de rugăciune, alături de părintele paroh Ioan Creța.
În cadrul întâlnirii finale, una a prieteniei și bucuriei, copiii au primit diplome de participare și mici daruri, cu încrederea că vor participa și vara viitoare.
Cât farmec au putut avea „temele” de vacanță rezolvate în echipă! Ce notă specială pot avea atelierele de lucru voluntare! Să-nveți de bună voie și nesilit de nimeni! Asta e cheia!

Câte lucruri minunate nu se-ntâmplă în satele noastre, unele aspecte rămase în taina locului și-n sufletul celor implicați! Apostolatul acesta, unul al devenirii, ne dă nădejdea că se zidește frumos și consistent, căci faptele legate de cer nu se vor risipi niciodată. Cu Domnul, mereu se adună.

vineri, 15 septembrie 2017

La grădiniță poate fi frumos și în vacanță

Profesor învățământ preșcolar Gabriela ZINVELI,
Angela BURDUHOS,
Grădinița cu Program Normal Viișoara

Atelierele de vară Șotron desfășurate timp de două săptămâni în luna iulie la grădinița cu program normal Viișoara au deschis noi orizonturi pentru 12 copii ce provin din familii defavorizate, i-a făcut să vină cu drag în fiecare zi la grădiniță și le-a dat posibilitatea copiilor defavorizați să aibă o educație timpurie de calitate în vederea reducerii riscului de abandon școlar.

Fiecare zi a fost diferită și a avut o altă temă, copiii au putut să învețe multe lucruri noi și frumoase. Prin materialele trimise de asociația OVIDIU.RO copiii au pătruns pe insula de nisip și putut să exploreze tainele unei educații nonformale de calitate. S-au realizat multe experimente care i-au încântat mult pe copii dintre care cel mai mult le-a plăcut experimentul cu germinarea unde copiii au văzut cum cresc plantele. Au desfășurat diferite jocuri noi, au citit împreună cu educatoarele, au mers la biserica unde părintele le-a dat câteva sfaturi bune copiilor, au făcut o vizită la Muzeul Județean și o plimbare în Pădurea Shuleward locuri în care familiile nu i-au dus niciodată.
Asociația Ovidiu.Ro a asigurat un buget de trei lei pe zi pentru fiecare copil participant. Un leu pentru igienă și alți doi lei pentru gustare, bani din care s-au cumpărat inclusiv pastă și periuță de dinții, copiii învățând să le folosească corect pe acestea.
A fost o experiență frumoasă atât pentru copii cât și pentru noi cadrele didactice. Noi cadrele didactice am învățat multe din metodele de predare a asociației Ovidiu.Ro metode care pe viitor le vom aplica și la grupă.

Activitățile s-au terminat cu o festivitate unde copiii au primit o diplomă de explorator și cărți din care să le citească părinții lor acasă.

Școala altfel la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

prof. Gabriela SÂNGEORZAN
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Activitățile desfășurate în unitatea noastră de învățământ au fost în acord cu nevoile exprimate de beneficiari: elevi, părinți, comunitate.
Planificarea activităților s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 5.034 din 29 august 2016 si ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016, precum și a Procedurii operaționale nr. 8103/13.10.2016 elaborată de ISJ Bistrița-Năsăud.
În planificarea activităților s-au urmărit pașii existenți în metodologie, fiind consultați inițial elevii și apoi părinții în cadrul ședințelor tematice desfășurate de profesorii diriginți.
Proiectarea activităților a respectat orarul profesorilor și elevilor, iar la nivelul unității de învățământ s-a generat orarul special pentru săptămâna 15-19 mai 2017.
Activitățile desfășurate la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au fost diverse acoperind următoarele domenii: activități culturale, activități sportive, activități tehnico-științifice, activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, activități de educație rutieră, activități de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de orientare profesională.
Formele de organizare a activităților desfășurate la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au fost:
- campanii antitutun, antialcool, antidrog
- excursii tematice
- vizite tematice
- ateliere
- vizionări de filme artistice/geografice/documentare
- dezbateri.
Feedback-ul activităților din Programul național „Școala altfel” din perioada 15-19.05.2017 s-a realizat prin aplicarea de chestionare feedback pentru elevi, profesori și părinți. Chestionarele s-au aplicat unui număr de 4 elevi/clasă, respectiv de 4 părinți/clasă aleator, iar la profesori s-a putut aplica tuturor profesorilor, însă completarea a fost benevolă.
În cadrul Programului național „Școala altfel” desfășurat în perioada 15-19 mai 2017, s-a votat de către elevii ca activitatea de succes să fie „O zi la ferma” coordonată de doamna prof. ing. Baniai Felicia. Activitatea respectivă s-a desfășurat cu ajutorul domnului director prof. Magdea Mircea-Florin și a dl-ului Mureșan Caius, responsabil cu producția în școală.
Câteva imagini ilustrative din activitățile noastre:
Ora de lucru manual

Un moment de relaxare

Altă zi, alt moment de relaxare

Ora de geografie în aer liber

Noi și pasajul „secret” din Beclean

E greu să urci dealul
Câteva dintre obiective propuse și atinse în cadrul acestui program au fost: formarea și cultivarea interesului pentru înfrumusețarea mediului înconjurător; formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului, aplicând cunoștințele însușite; înțelegerea cauzalității unor fenomene, schimbările și transformările din mediul înconjurător; manifestarea spiritului de echipă și de întrecere în funcție de un sistem de reguli; dezvoltarea interesului față de tradițiile și obiceiurile românilor; un stil de viață sănătos.
Scopul urmărit prin programul național „Școala altfel” a vizat:
- nivelul cooperării,
- nivelul comunicării verbale și nonverbal,
- nivelul creativității,
- organizarea adecvată a timpului liber
- stimularea și dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale și a relaționării.
Grupul țintă: elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, clasele IX-XII.

Chimia, Fizica și „Domnul” Web

Prof. Cecilia PRECUP
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

Apariția și dezvoltarea Web 2.0 a însemnat o multitudine de instrumente la dispoziția profesorului, la doar un click distanță, urmărind în primul rând beneficiile lor pedagogice. Profesorul trebuie să se asigure că instrumentul ales este cel potrivit, că îi ajută pe elevii săi să își dezvolte competențele, în special competențele secolului al XXI-lea. Acest lucru nu este ușor de realizat, din cauza varietății ofertei de instrumente Web 2.0.
Ce sunt instrumentele Web 2.0? Nu prea știam multe despre acestea și dacă le-am utilizat în orele de chimie și fizică, habar nu aveam că se numesc așa! Preocupată mereu de dezvoltarea mea profesională, membru activ pe platforma iTeach, am descoperit un curs care mi-a atras atenția în mod deosebit – Utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru comunicare și colaborare în proiectele eTwinning. M-am înscris, am urmat orele de curs și am descoperit o bogată varietate de instrumente care s-au dovedit utile în activitatea mea didactică. O parte dintre ele le utilizasem, cu precădere în activitățile extrașcolare (wiki, blogul, google docs, google drive, google presentation, YouTube, etc.).
Am absolvit cursul cu nota zece și felicitări pentru implicare și munca serioasă depusă:
Există cel puțin două modalități prin care instrumentele Web 2.0 pot veni în ajutorul cadrelor didactice. Mai întâi, aplicațiile Web 2.0 reprezintă, pentru mulți elevi, un mediu de învățare mult mai natural decât cel școlar, un mediu în care se simt confortabil și motivați să cerceteze, să descopere, să creeze și să îndeplinească sarcini. În al doilea rând, rețelele sociale le permit cadrelor didactice să facă schimb de bune practici și să beneficieze de asistență din partea colegilor. Foarte multe site-uri pun la dispoziție instrumente Web 2.0 grupate pe categorii.
Am început să utilizez noile instrumente Web 2.0 învățate, ca metodă de evaluare a elevilor mei. S-a dovedit a fi o idee excelentă, elevii mei au devenit mai activi, au început să caute informații privind noțiunile teoretice studiate, să le prezinte într-o formă mai atractivă, mai ușor de însușit. Au devenit foarte preocupați de prezentarea într-o formă nouă a experimentelor efectuate acasă. În același timp au putut să comunice între ei, să-și susțină propriile idei. A existat o colaborare ”la distanță” cu profesorul, cunoașterea s-a dovedit a fi rezultatul unei interacțiuni sociale, o experiență comună nu una individuală.
Web 2.0 oferă modalități de utilizare a tehnologiilor Web, având ca scop facilitarea creativității, partajarea informațiilor, și colaborarea între utilizatori. Aceste concepte au condus la dezvoltarea și evoluția comunităților bazate pe Web, așa cum sunt serviciile de social-networking, wiki-uri, bloguri, etc. Termenul a devenit notabil după prima conferință O'Reilly Media Web 2.0, în 2004. Cu toate că termenul sugerează o nouă versiune a Web-ului, el nu se referă la actualizarea unor specificații tehnice, ci mai degrabă la modalitățile de dezvoltare a aplicațiilor și a modului în care utilizatorii folosesc Web-ul.
Cele mai populare tipuri de instrumente Web 2.0 sunt: wiki-uri; bloguri și microbloguri; rețele sociale (social networks); servicii de tip social bookmarking; fluxuri de știri (în format RSS sau Atom); servicii pentru partajarea conținutului grafic (photo sharing), audio/video (video sharing); servicii pentru crearea conținutului textual (Office 2.0), audio și video; servicii pentru partajarea prezentărilor (slide sharing). Voi prezenta câteva dintre instrumentele web 2.0 utilizate împreună cu elevii mei.
Facebook este un site de tip social network lansat în februarie 2004. Accesul este gratuit, permițând utilizatorilor crearea unor rețele sociale. Exemplu: pagina școlii noastre, pagina grupului clasei la care sunt dirigintă (comunicare rapidă și eficace cu părinții și elevii, comunicare între profesorii ce predau la clasă și părinți, prezentarea activităților extrașcolare, lectorate cu părinții, etc.)
Blogul este un site Web, menținut în mod obișnuit de către un singur individ, companie sau alte instituții, conținând intrări și comentarii. Intrările sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând text și alte materiale, așa cum sunt imaginile și secvențele video. Administrez din anul 2010 blogul Chimia în școala mea. Prin intermediul acestui blog am dorit să ajut elevii, să le fac cunoscute preocupările școlare și extrașcolare. Blogul este un portofoliu online, o fereastră deschisă pentru cei interesați de chimie, ecologie și fizică, o publicație web ce reprezintă secvențe din activitatea elevilor mei și implicit a muncii mele la clasă. Mereu actualizat cu texte, fotografii, materiale video, filme, etc. are aprecierea colegilor și elevilor. O parte din materialele postate pe acest blog se regăsesc în proiectele eTwinning care au avut ca temă chimia, ecologia, informatica/TIC, etc. Statisticile mă îndreptățesc să consider că acest blog are aprecierea publicului ( 49506 afișări de pagină).
Animoto este o excelentă resursă Web 2.0. Cu acest instrument, profesorii și elevii au posibilitatea de a crea prezentări audio-video, de a face filmulețe. Un profesor ar putea folosi video ca o introducere la o lecție, pentru a preda un concept. Prezentările sunt atractive, captează atenția elevilor prin imagini, muzică și designer. Fișierele create pot fi resurse excelente pentru ora la clasă. Fotografiile se pot încărca rapid, de oriunde, fișierele audio se pot încărca și sincroniza cu fotografiile. Există o Basic version în care se pot încărca pozele în maximum 30 de secunde. Animoto – gratuit, simplu, atractiv, captivant. Îmi place Animoto! L-am utilizat pentru prezentarea evenimentelor speciale ale școlii, în proiectele eTwinning: UNESCO, Physics and Astronomy, Porumbelul păcii.
Kizoa l-am ales pentru că are șabloane gratuite, este simplu și rapid. Pentru ”Ziua Porților deschise” m-am oferit să realizez un colaj. Am înserat și o melodie veselă, potrivită viitorilor școlari. Prezentarea s-a derulat pe un ecran mare, plasat chiar la intrarea în școală. Bunicii, părinții și copiii au făcut un tur virtual prin școala noastră. Vizionare plăcută!
Google Docs e gratuit! Google Docs este în competiție cu Microsoft Office, el conține un editor de texte, unul de prezentări și unul în care poți crea tabele de calcul fără a fi nevoit să instalezi un program pe propriul calculator. Este necesar doar un cont Google. L-am utilizat împreună cu elevii pentru a stoca materiale realizate în cadrul orelor de chimie și fizică, prezentarea unor activități educative: Trenulețul colorat al chimiei, Substanțe compuse, Creează-ți mediul!, etc.
Padlet-ul este o aplicație online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurință opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual („pad”). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conținând text, imagini, clipuri video și/ sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, a posta adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată. Colaboratorii pot fi invitați prin e-mail sau cu ajutorul URL-ului. Pentru o participare interactivă am utilizat acest instrument ca metodă de evaluare a cunoștințelor teoretice și practice ale elevilor mei, materiile de studiu-fizică și chimie. Exemple: Învățăm fizica altfel!, Substanțe compuse - Baze.


Concluzie:
Instrumentele Web 2.0 sunt o parte din metodele de învățare constructivistă și centrată pe elev. Crearea de conținut Web 2.0 a fost identificată nu numai ca fiind instrumentală la formarea de rețele informale de învățare, care sunt extrem de descentralizate și auto-organizate. Ea a fost, de asemenea, documentată ca tehnologii, instrumente și practici legate de publicarea pe web personală și colaborativă și creează un context fructuos pentru dezvoltarea unui mediu de învățare deschis, nestructurat, și de susținere. Într-­un astfel de mediu de învățare eficient, instrumentele și serviciile Web 2.0 sunt folosite alături de instrumente de comunicare sincronă și asincronă, în scopul de a gestiona provocările educaționale de auto-direcție, colaborare, și networking social
Trecerea la Web 2.0 a însemnat trecerea de la o lume în care baza activității informaționale o constituiau calculatoarele și programatura instalată pe ele, la lumea în care platforma pentru acțiunile comune o constituie WWW și aplicațiile respective. Web 2.0 permite elevilor să învețe fără profesor, dobândind informația necesară direct de la autori.
Schimbările în strategia didactica a unui profesor este strâns legată cu atributele noilor tehnologii în Web 2.0:
- reducerea costurilor;
- flexibilitate în alegerea tehnologiilor;
- acces ușor și rapid la informații;
- integrarea în activitățile de predare a tehnologiilor Web 2.0;
- extinderea informării și colaborării prin intermediul serviciilor de marcare socială/ bookmark colaborativ;
- controlul accesului la resurse prin autentificarea utilizatorilor;
- partajarea experiențelor acumulate;
- independență de platforma;
- compatibilitatea cu elementele mediului educațional;
- simplitate în utilizare;
- abilități minime de operare cu Internetul;
- fiabilitatea în utilizarea continua într-un interval mare de timp;
- reducerea timpului afectat procesului de căutare a informațiilor;
- creșterea numărului de metode și practici didactice;
- capacități majore de testare în practicile didactice;
- introducerea inovației didactice;
- crearea de conținut digital;
- atractivitatea materialelor prin îmbinarea imaginii cu sunetul etc.
Totuși, procesul de învățământ începe de la profesor, deoarece profesorul dirijează acest proces, determină temele ce vor fi studiate. În procesul de învățare elevii au posibilitatea de a crea și posta pe Web informații noi. Cu scopul de a întreține interesul elevilor pentru învățare, profesorul este nevoit să folosească serviciile Web 2.0 în procesul de învățământ.

Bibliografie:
- Traian Anghel, Instrumente Web 2.0 utilizate în educație, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2009;
- Utilizarea instrumentelor Web 2.0 pentru comunicare și colaborare în proiectele eTwinning – curs online iTeach.